Ankara balon sat�� sitemize ho� geldiniz.
          


Limon U�an balon , Ankara Japon Feneri Sat��� ve Helyum gaz sat�� sitemize ho� geldiniz.                   Tlf ; 0 850 885 27 95

Ankara Japon Feneri Sat��� fiyat�

Ankara Balon organizasyonu , Ankara Japon Feneri Sat��� , Balon s�slemesi , Dilek balonu sat��� , Balon malzemesi sat��� , Parti malzemesi sat��� �r�n model ve hizmet verdi�imiz kategoriler alt k�s�mda verilmi�tir. Baloncu olarak sizlere profesyonel hizmet vermekten mutluluk duymaktay�z.

ANKARA S�TUN BALON S�SLEMES�

�LET���M ;

 0 312 320 17 14

0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA F�YONK BALON S�SLEMES�

                  �LET���M ;

       0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA JUMBO B�Y�K BALON SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA U�AN BALON SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA BALON EKRAN S�NEV�ZYON K�RALAMA

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA SANAY� T�P HELYUM GAZI SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA K���K BOY HELYUM T�P� SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA 1 L�TRE KULLAN AT HELYUM T�P� SATI�I

�LET���M ;

       0 312 320 17 14

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA 1.8 L�TRE KULLAN AT HELYUM T�P� SATI�I

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA 2.2 L�TRE KULLAN AT HELYUM T�P� SATI�I

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA FLY T�P K�RALAMA SATI�

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA ��YER� A�ILI� Z�NC�R BALON S�SLEMES�

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA NAZAR BONCU�U BALON S�SLEMES�

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA KALP BALON S�SLEMES�

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA BALON ����RME MAK�NASI KOMPRES�R� SATI�I

                      �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA BALON �UBU�U SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA D�KME BALON YA�MURU H�ZMET�

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA FARKLI �E��TLERDE BOYUTLARDA BASKISIZ BALON SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA LOGO BASKILI BALON SATI�I

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA PAPATYA BALON S�SLEMES�

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA HARF BALON S�SLEMES�

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA �S�M YAZI BALON S�SLEMES�

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA RAKAM SAYI BALON S�SLEMES�

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA BALON G�R�� TAGI S�SLEMES�

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA D�LEK FENER� BALONU SATI�I

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA KALP D�LEK FENER� BALONU SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA SUDA Y�ZEN D�LEK FENER� SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA ���ME �ADIR BALONU K�RALAMA

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA A��l�� bayrak s�sleme organizasyonu

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA KAPI G�R�� TAKI BALON S�SLEMES�

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA KALP U�AN BALON SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA LED I�IKLI LAMBALI U�AN BALON SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA M�Z�KL� ���EK A�AN VOLKANLI MUMLU PASTA G�RSEL� SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA �ELALE VOLKAN G�STER�S� H�ZMET�

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA TEL MAYTAP SATI�I PASTA MAYTABI

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA PASTA VOLKANI SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA S�S MAK�NASI K�RALAMA

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA K�P�K MAK�NASI K�RALAMA

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA KAR MAK�NASI K�RALAMA

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA MA� TARAFTAR ME�ALES� SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA ME�ALE SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA RENKL� ME�ALE SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA �� MEKAN VOLKAN SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA DI� MEKAN VOLKAN SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA KONFET� SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA RENKL� S�S DUMAN BOMBASI SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA KALP HAVA� F��EK SATI�I

STOKLARDA YOK

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA BATARYA HAVA� F��EK SATI�I

STOKLARDA YOK

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA ZEPL�N K�RALAMA VE ZEPL�N SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA RENKL� U�AN BALON SATI�I

                    �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA TOPLU U�AN BALON BIRAKMA

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA PALYA�O K�RALAMA

                     �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA EL BALON POMPASI SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA JAPON FENER� SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA ALTIN HARF BALON SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA G�M�� HARF BALON SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA RAKAM BALON SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA P�NYATA SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA FOSFORLU KIRILAN �UBUK GLOW ST�CK SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA PUNCH BALON SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA KALP BASKILI BASKISIZ BALON SATI�I

                   �LET���M ;

       0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

ANKARA SOS�S BALON SATI�I

                   �LET���M ;

        0 850 885 27 95

       0 850 885 06 44

 

Balon organizasyonu , Parti malzemesi sat��� , Dilek balon �e�itleri , Balon s�slemesi yap�lacak �r�nler i�in ilgili b�lgedeki stok durumu ve �r�n �e�itlili�i hakk�nda �n bilgi al�n�z. bu �r�n�m�z i�in l�tfen telefonunuzdan 444 0 209 ve 444 2 795 kurumsal Numaram�z� sabah 08.30 ile ak�am 21.30 aras�nda arayabilirsiniz. Ankara Balonculuk

Burada resmini yerle�tirmedi�imiz y�zlerce farkl� �r�n sat��lar�m�z ve Ankara Japon Feneri Sat��� i�in alt k�s�mdaki ileti�im numaralar�m�z vas�tas� ile ��renebilir en uygun fiyattan sat�n alabilirsiniz.

Ankara Japon Feneri Sat��� fiyat� satan yerler

Ankara Japon Feneri Sat��� ve balonculuk firma �r�nlerimiz d���nda do�um g�n� parti �r�nleri ve evlilik teklifi gibi �zel anlar�n�zda sevdiklerinizi �a��rtacak �r�n �e�itlerimiz ile sizlerin hizmetindeyiz. Firmam�z �zerinden Ankara genelinde t�m semtler i�in u�an balon sat�� �r�nlerimiz mevcuttur.

Japon Feneri Sat��� ve Balon ile ilgili hangi i�leminiz olur ise olsun firmam�zdan profesyonel hizmet alabilirsiniz. Ankara balonculuk olarak sizlere her t�rl� balon organizasyonunda kaliteli hizmet vermekteyiz.

Ankara Balon �r�nlerini , Ankara Japon Feneri Sat��� i�in Ankara n�n t�m il�e ve semtlerine en uygun fiyatlar ile g�nderiyoruz. Ankara u�an balon sitemiz �zerinden t�m Ankara genelinde helyum gazl� u�an balon sipari�lerini verebilirsiniz. Ankara parti malzemesi firmam�z �zerinden balon sipari�leriniz d���nda sitemiz �zerinden konfeti , me�ale , balon demeti , u�an balon buketleri , oyuncakl� �i�ekler g�nderebilirsiniz. Sizlere �zel �r�nlerimizi g�venli bir �ekilde g�nderebilirsiniz.

 

Helyum gaz� ile doldurulmu� farkl� boy ve ebatlarda u�an balon sat��lar� , u�an balon buketleri i�in firmam�zdan profesyonel hizmet alabilirsiniz. Firmam�zda % 99.9 safl�kta helyum kullan�lmaktad�r. Farkl� boy ve ebatlarda helyum t�plerimizi ister toptan ister perakende sat��a sunmu� bulunmaktay�z. Kalp desenli farkl� renklerde u�an balonlar mevcuttur.

Firmam�z �zerinden sevdiklerinizi �a��rtman�n en kolay yolu u�an balon buketleri g�ndermektir. Sistemimiz �zerinden en g�venli yoldan u�an balon buketleri g�nderebilirsiniz.

Balon model ve �e�itlerimiz ile y�zlerce farkl� model ve �r�ne helyum gaz� dolumu yap�lmaktad�r. K�pek bal��� u�an balon dolumu , kay�p bal�k nemo ve havada y�zen bal�k gaz helyum dolumu i�in firmam�zdan profesyonel hizmet alabilirsiniz. Do�um g�n� parti organizasyonlar�nda , seni seviyorum mesajlar�nda , yeni ya� kutlamalar�nda , d���n ve nikah organizasyonlar�nda , evlilik tekliflerinde , k�z arkada�� etkileme olarak farkl� organizasyonlarda u�an balon sizlere g�rsel bir etki sunacakt�r.

Ankara i�in u�an balon buketi g�nderebilirsiniz. U�an balon demetleri i�in 30 de�i�ik renk balon ile sizlere profesyonel destek vermekteyiz.

Ankara u�an balon sat��� , i�yeri balon s�slemesi , Helyum gaz� sat��� ve balon organizasyonlar� ile ilgili olarak her t�rl� balon hizmetini firmam�z �zerinden temin edebilirsiniz. Firmam�z �zerinden online balon hizmeti verilmektedir. Ankara Limon balon organizasyon firmas� olarak sizlere i�yeri balon a��l��lar� , helyum gaz� tedari�i konular�nda profesyonel hizmet vermektedir.

Her boy ve ebatta helyum gaz� ile doldurulmu� u�an balon fiyat� konusunda firmam�zdan en uygun ucuz fiyat� en kaliteli malzeme temini ile alabilirsiniz.  Ankara u�an balon sat��� fiyat� konusunda en uygun fiyat teklifini firmam�z �zerinden temin edebilirsiniz.

Ankara helyum t�p� sat��� , % 99.999 safl�kta helyum gaz� sat��� , u�an balon gaz� sat��� i�in alt k�s�mdaki ileti�im numaralar�ndan bizlere ula�abilirsiniz.

Toptan perakende helyum t�p sat��� i�in firmam�zdan profesyonel hizmet alabilirsiniz.

HELYUM GAZI T�P� VE EV T�P� HELYUM GAZI SATI�IMIZDAN YARARLANAB�L�RS�N�Z. �STER KULLAN AT HELYUM T�P� �STER SANAY� T�P HELYUM GAZI �R�NLER�N� EN UYGUN F�YATLAR �LE F�RMAMIZDAN TEM�N EDEB�L�RS�N�Z.

Toptan helyum t�p� al�mlar�n�z i�in l�tfen bu konuda bilgi veriniz.

BALONLAR �LE �LG�L� B�LG�LER ;

BALON S�TEM�ZDEK� BAZI KAVRAMLARIN A�IKLAMASI ;

Ayakl� Tak:
Demir konsriksiyonlara balon dolamas� yap�larak elde edilen portatif �al��mad�r. Demonte edilerek yeri de�i�tirilebilir.
Balon:
Hammaddesi l�tekstir. Malezya'da yeti�en kau�uk a�ac�ndan elde edilir.Bitkisel bir �r�n oldu�u i�in canl� ve insan sa�l��� i�in kesinlikle tehlikeli de�ildir.Oyun, reklam, promosyon gibi bir �ok alanda kullan�m imkan� bulur. Tarihte ilk balonlar hayvanlar�n mesanelerinin �i�irilmesi ile elde edilmi�tir. G�n�m�z balonlar�n�n ilk �rne�i 1800'lerde Michael Faraday taraf�ndan icat edilmi�se de g�nl�k hayatta kullan�ma ge�mesi ancak 1930'larda ger�ekle�ebilmi�tir.
Balon Boyutlar�:
6" 9" 12" 27" 45"
�ap 15 cm 25 cm 30 cm 70 cm 114 cm
�evre 48 cm 79 cm 95 cm 220 cm 360 cm

Balon U�urma:
Helyum gaz� takviyesi yap�lan 12" balonlar�n t�lden dikilmi� filenin i�erisine doldurulmas�yla elde edilir.
Balon Ya�muru:
12" balonlar�n t�lden dikilmi� filenin i�erisine doldurulmas�yla elde edilir.Balon ya�murunun olmas� i�in kapal� mekanlarda en az 4 metrelik y�ksekli�e yerle�tirilebilir.
Bask� Balonu:
�zerine bask� yap�lan balondur.
Bask� Rengi:
Zemin (balon rengi) dahil olmak �zere 5 renk, dok�man�n uygun olmas� durumunda nokta tram tekni�iyle 4 rengin �zerinde bask� yap�labilir.
Bask�l� Balon:
�zel balon bask� makinesiyle serigraf bask� yap�lan balon. Bask� rengi 4 renge kadar ��kabilir. Resim bask�s� sadece tek renk yap�labilmektedir.
�a�a Balon:
Balon ucuna tak�lan ventili(siboplu) sayesinde e�lenceli bir oyuncak ve tan�t�m �r�n� olarak kullan�l�r.
�epe�evre Bask�:
Balonun t�m y�zeyine bask� yap�lmas�d�r.Sadece tekrenk bask� yap�labilir.
�ift Y�z Bask�:
Balonun �ift taraf�na bask� yap�lmas�d�r.
Dekorasyon Balonu:
Balon dekorasyonunda kullan�lan, bask� balonuna g�re daha kal�n ( ortalama 5 gr ) �zel balondur.
El Konfetisi:
El ile �evirilerek ate�lenir ve konfeti �evreye yay�l�r. Tek kullan�ml�kt�r.
El Pompas�:
Balonun yo�un �i�irilmeyece�i zamanlarda kullan�labilir. 1 balonun �i�irilmesi i�in ortalama 20-25 kere pompalama yapmak gerekir.
Elektrikli �i�irici:
Balon �i�irmek i�in �zel �retilmi� kompros�rd�r. Ortalama 1.5 kg olup,2 sn de bir balon �i�irebilir.Elektrikle �al���r.
Fiyonk Balon:
6" yada daha b�y�k ebatlardaki fyonklar i�in 9" balonlar�n aleminyum konsriksiyonlara dolamas� yap�larak elde edilir.
Fly Tube:
Kukla insan �eklinde ve boru tipi olarak iki �ekildedir.Para��t kuma��ndan elde edilir.Ortalama y�ksekli�i 6-7 metre aras�ndad�r.Fanl�d�r (1,5 kw elektrikle �al���r).
Folyo Balon:
Al�minyumdan elde edilen balonlard�r. Standart bask�l�d�r(I Love You, Happy Birthday, ya da resim bask�l�). Helyum gaz� ile u�urulan folyo balonlar lateks balonlara g�re daha uzun havada kal�rlar. 5 g�n �zerinde havada kalabilen folyo balon tekrar �i�meye elveri�li yap�s� ile hem estetik hem de kal�c�d�r. Bu balonlar�n �lkemizde hen�z �retimi ve bask�s� yoktur. �thal �r�nleridir.
Foto�raf Bask�s�:
Do�um g�n�, s�nnet, ni�an yada d���nler gibi �zel g�nleriniz i�in bas�lmas�n� istedi�iniz foto�raf�n�z� teslim ettikten 24 saat sonra foto�raf bask�l� balonlar�n�z� alabilirsiniz (Tek renk bas�l�r. Siyah bask� olmas� tavsiye edilenidir).
Helyum Gaz�:
Helyum periyodik cetvelinin birinci peryot 8A grubunda yer alan bir gaz olmakla birlikte hidrojenden sonra en hafif gazd�r. Soygaz oldu�u i�in tepkimeye girmez. Bu nedenle eylemsizdir. Kokusuz ve renksizdir. Hidrojen gibi yan�c�-patlay�c� olmad��� i�in olduk�a g�venlidir.

Havadan hafif olmas� u�an balonlarda kullan�labilmesini sa�lar. Evren'de hidrojenden sonra en �ok bulunan ikinci element olmas�na ve de d�nya atmosferinde 1/200.000 oran�nda bulunmas�na ra�men, s�v� havan�n ayr�msal dam�t�lmas�yla (fractional distillation) elde edilemez.
Hi Float:
U�an balonlar�n �mr�n� 3 kat artt�ran bir yal�t�m maddesidir. U�an balonlarla ilgili etkinliklerin birka� g�ne yay�laca�� durumlarda kullan�m� uygundur.
Jumbo Balon:
27" (70 cm �ap, 230 cm, �evre)
45" (114 cm �ap, 360 cm �evre)

27" balonlar �zerine birbirine de�memek kayd�yla 4 renge kadar bask� yap�labilmektedir. Renkli bask�larda balonun 2 ya da 4 y�z�ne, tek renklerde ise balonun her taraf�na �epe�evre ters yada d�z bask� yap�labilir.
Kalp Balon:
1-Kalp �eklinde olan lateks balondur.
2-Kalp �eklindeki bir aleminyum konsriksiyonun 6" balonlarla dolamas� yap�larak elde edilen �r�nd�r.
Kap� Tak�:
Balon zincirden kap� giri�lerine monte edilerek yap�l�r. Sabittir.
Konfeti Makinas�:
CO2 (karbondioksit) Gazl� konfeti makinas�, geni� alanlar� rengarenk konfetilerle doldururur.
Kup �ubuk:
Plastik aparatt�r. �i�irilen balonlar pratik bir �ekilde kup �ubu�a tak�larak da��t�l�r.
Kutlama Balonlar�:
�zel g�nlerle ilgili tasarlanm�� ve o g�nle ilgili mesaj�n oldu�u balonlar.
Lol Balon:
Kuyru�u olan,daha �ok balondan duvar yada t�nel olu�turulur.
Metalik Balon:
Metalik boya kullan�larak imal edilir.Pastel renkli balonlara g�re daha serttir.�� mekan s�slemelerinde tavsiye edilir.
Nazar Boncu�u:
Yuvarlak aleminyum konsriksiyonun g�vdesi bantla yada bal�k a��yla 6" balonlarla �r�lmesiyle elde edilen �r�nd�r.
Papatya Balon:
4 adet 12" balon ve 1 adet 6" balone �zel �ekil verilerek elde edilir.
Punch Balon:
18" ebat�nda olan punch balonun tepe k�sm�na lastik ba�l�d�r. Tek renk bask� yap�labilir.
S�tun Balon:
Balonlardan yap�lan bir s�tunun �st�ne 27" jumbo balon eklenerek elde edilir. 27" jumbo balonun �st�ne iste�e g�re logo veya resim bask�s� yap�labilir. Ortalama 2.5 metre y�ksekli�inde olup portatiftir.
�i�me Maskot Adam:
Para��t kuma��ndan imal edilen �i�me maskotun i�inde ses yapmayan fan� vard�r. 0.55 kw elektrikle �al���r.
�i�me Oyun Park�:
�thal brandadan �retti�imiz �zel sipari� balonlard�r. G�vdesine digital bask� yada folyo yap�labilir. 1,5 kw elektrikle �al���r. 365 g�n,24 saat aral�ks�z �al���r. Balonun diki� yerlerinden hava takviyesi yapt���ndan dolay� format�n� kaybetmez. Sessiz fanl�d�r.
Tek Y�z Bask�:
Balonun tek taraf�na bask� yap�lmas�d�r.
Ters Bask�:
Balonun �i�irilen k�sm� yukar�da oldu�unda bask�n�n d�z g�z�kt��� bask� t�r�d�r.
U�an Balon:
��erisine helyum gaz� takviyesi yap�larak elde edilen balondur. Ortalama �mr�: 12" balonda 8-15 saat, jumbo balonda 4 g�n, PVC balonlarda 5-7 g�n olarak hava �artlar�na g�re de�i�iklik g�stermektedir.

U�an balon yap�m�nda yan�c� ve yak�c� etkisi olmayan helyum gaz� kullan�l�r. Etkinliklerin vazge�ilmezlerindendir. K���k-b�y�k t�m organizasyonlar�n�zda u�an balonlar� kullanabilirsiniz. U�an balonlar�n �ocuklar i�in hi�bir zarar� yoktur. Do�um g�n� s�slemelerinde ve bebek odas� s�slemelerinde helyum gazl� u�an balonlar�m�z� g�n�l rahatl���yla kullanabilirsiniz. ��k ve estetik u�an balon demtleri ile sevdiklerinizi etkileyin.
U�an Balon Yap�m�:
U�an balon l�teks veya PVC zeplin balonlar helyum gaz� ile �i�irilerek elde edilir. Ortalama �mr�: 12 in� balonda 12 saat, jumbo balonda 4 g�n, PVC zeplin balonda 5-7 g�n olarak de�i�iklik g�stermektedir. E�lence, reklam, s�sleme gibi bir �ok alanda kullan�m imkan� vard�r.
Yer Balonlar�:
�thal brandadan �retti�imiz �zel sipari� balonlard�r.G�vdesine digital bask� yap�labilir.0.55 kw elektrikle �al���r.365 g�n,24 saat aral�ks�z �al���r.Balonun diki� yerlerinden hava takviyesi yapt���ndan dolay� format�n� kaybetmez.
Yol Tak�:
Kar��lama balonudur. �thal brandadan �retti�imiz �zel sipari� balonlard�r. Digital bask� ya da folyo yap�labilir. Folyo uygulanan yol taklar� folyosu ��kar�larak farkl� bir etkinlik i�in kullan�labilir. 0.55 kw elektrikle �al���r. 365 g�n,24 saat aral�ks�z �al���r. Balonun diki� yerlerinden hava takviyesi yapt���ndan dolay� format�n� kaybetmez. Etkinlik alan�n giri�ine kurulan yol tak� etkinlik alan�n fark edilmesiniz sa�lar. Yol tak� g�zel g�r�n�m� ve b�y�k boyutuyla hem estetik hem de i�levseldir.

Yol taklar� elips veya kare olarak �rtilebilir. �e�itli renklerde �retimi m�mk�nd�r. �htiyaca g�re kurulacak alan�n �zelliklerine g�re �zel �ekiller de �retilebilinir.
a) Elips Yol Tak�.
b) Kare Yol Tak�.
Y�r�me Yolu:
Gelin yolu olarak da adland�r�l�r.1 metrelik aleminyum konsriksiyonlara balon dolamas�yla elde edilir.Her bir y�r�me yolunun aras�ndan t�l ge�i�leri de yap�labilir. Portatiftir.
Zeplin Balon:
Dev u�an reklam balonlar�d�r. Zeplin balonlar b�y�k ebatlar�ndan dolay� �ok etkili bir reklam arac�d�r ve markan�z�n g�r�lmesini istdei�iniz her yerde hemen dikkat �eker. Zeplin balonlar�n, fuar alanlar�nda, a��l��larda, b�y�k kitlelere hitap eden toplant�larda geni� kullan�m alan� vard�r. Zeplin balonlar i� ve d�� mekanlarda kullan�ma m�saittir. K�re zeplin, kanatl� zeplin, amp�l zeplin gibi �e�itleri mevcuttur. Zeplin balonlar u�uculuk �zelli�ini yitirdikten sonra da helyum gaz� ile �i�irilerek yeniden u�urulabilir.
Zincir Balon:
D�rt adet balonun birbirine u�lar�yla ba�lanmas� ve di�er balonlar�nda ayn� �ekilde art arda s�ralanmas� sonucu elde edilen bir �r�nd�r.

Ankara Japon Feneri Sat��� fiyat� konular�nda alt k�s�mdaki konulardan firmam�zdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Parti Malzemesi sat��� S�tun Balon S�slemesi
Fiyonk Balon S�slemesi Jumbo B�y�k Balon Sat���
U�an Balon Sat��� Balon Ekran Sinevizyon Kiralama
Sanayi Tip Helyum Gaz� Sat��� K���k Boy Helyum T�p� Sat���
1 Litre Kullan At Helyum T�p� Sat��� 1,8 Litre Kullan At Helyum T�p� Sat���
2,2 Litre Kullan At Helyum T�p� Sat��� Flay T�p Kiralama Sat��
��yeri A��l�� Zincir Balon S�slemesi Nazar Boncu�u Balon S�slemesi
Kalp Balon S�slemesi Balon �i�irme Makinas� Kompres�r Sat���
Balon �ubu�u Sat��� D�kme Balon Ya�muru Hizmeti
farkl� �e�it ve Renklerde Bask�s�z Balon Sat��� Logo Bask�l� Balon Sat���
Papatya Balon S�slemesi Harf Balon S�slemesi
�sim Yaz� Balon S�slemesi Rakam Say� Balon S�slemesi
Balon Giri� Tag� S�slemesi Dilek Feneri Balonu Sat���
Suda Y�zen Dilek Feneri Sat��� �i�me �ad�r Balonu Kiralama
A��l�� Bayrak S�sleme Organizasyonu Kap� Giri� Tag� Balon S�slemesi
Kalp U�an Balon Sat��� Led I��kl� Lambal� U�an Balon Sat���
M�zikli �i�ek A�an Volkanl� Mumlu Pasta G�rseli Sat��� �elale Volkan G�sterisi Hizmeti
Tel Maytap Sat��� Pasta Maytab� Pasta Volkan� Sat���
Sis Makinas� Kiralama K�p�k Makinas� Kiralama
Kar Makinas� Kiralama Ma� Taraftar Me�alesi Sat���
Me�ale Sat��� Renkli Me�ale Sat���
�� Mekan Volkan Sat��� D�� Mekan Volkan Sat���
Konfeti Sat��� Renkli Sis Duman Bombas� Sat���
Kalp Havai Fi�ek Sat��� Batarya Havai Fi�ek Sat���
Zeplin Kiralama Ve Zeplin Sat��� Renkli U�an Balon Sat���
Toplu U�an Balon B�rakma Palya�o Kiralama
El Balon Pompas� Sat��� Japon Feneri Sat���
Harf Balon Sat��� Rakam Balon Sat���
Pinyata Sat��� Glow Stick Fosforlu k�r�lan �ubuk Sat���
Punch Balon Sat��� Kalp Balon Sat���
Sosis Balon Sat��� El Balon Pompas� Sat���

Ankara u�an balon buketi , u�an balon demetleri i�in sevdiklerinize sitemiz �zerinden g�nderim yap�lmaktad�r. Ankara hediye firmam�zdan Sevdiklerinize farkl� bir hediye almak onlar� sevindirmek i�in u�an balon demeti �r�nlerimizi g�nderebilirsiniz. Balon buketi olarak ister 3 l� ister 100 l� demetlerimiz farkl� bir hediye almak isteyen siz de�erli m��terilerimize �zel hediyelik �r�n sunma i�in firmam�zca haz�rlanmaktad�r. Balon hizmetimizde kulland���m�z t�m �r�nleri ve s�slemeleri kendimiz yapmaktay�z. ��yerimizden adresimize gelerek ister 1 adet ister say�l� adetli u�an balon alimi yapabilirsiniz. Folyo ve �izgi film karakterli de�i�ik balon �e�itlerini firmam�zdan temin edebilirsiniz. Bask�l� ve bask�s�z balon u�an balon �r�nlerini , jumbo balon , k�re yuvarlak balon ve zeplin gibi b�y�k �apl� balonlar�  firmam�zdan temin edebilirsiniz.

D�KME BALON YA�MURU H�ZMET� YAPIYORUZ.

Ankara D�kme ya�mur balon , file d�kme balon hizmetimizden en uygun fiyat ile yararlanabilirsiniz. Ya�mur balon i�in en az 100 l�k tek renk yada renkli 12 inc balon kullan�larak file yap�lmakta ve t�m tertibat kullan�ld�ktan sonra file misina ipi taraf�n�za teslim edilmektedir. �stenilen zaman ve saatte misina �ekilerek balon ya�muru hizmeti ger�ekle�tirilmi� olmaktad�r. D���n organizasyonlar� , a��l�� ve fuar ba�lang�c� , mezuniyet t�renleri , do�um g�n� partileri , y�lba�� etkinlikleri gibi akla gelebilecek her t�rl� organizasyonda bu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

TOPLU U�AN BALON BIRAKMA H�ZMET�M�ZDEN YARARLANAB�L�RS�N�Z.

Ankara baloncu sitemi �zerinden File i�erisine 100 adetten 10.000 adete kadar u�an balon doldurularak hepsinin ayn� anda fileleri a��larak g�ky�z�ne b�rak�lmas� i�lemine u�an balon b�rakma denilmektedir.A��l�� , temel atma t�renleri , mezuniyet t�renleri , fuar etkinlikleri , k�r d���nleri ba�lang�c� gibi bir�ok alanda ziyaret�ilere g�rsel bir g�r�nt� sergilemek amac� ile bu g�steriler yap�lmaktad�r. Firmam�zdan bu konuda deste�i fiyatland�rma konusunu sol taraftaki men� �ubu�undan alabilirsiniz.

Zincir balon s�slemesi - balon dekorasyon fiyat bilgisidir. ( Nakliye ve kdv hari�tir )

Bu Balon dekoru s�sleme fiyat�m�z Ankara �ukurambar i�in ge�erlidir.

9 inc ve 12 inc balon dekorasyon metre fiyat bilgisi ;

10 metre ile 50 metre aras�nda balon s�slemesi dekorasyonu ; 7 USD ( metresi )

51 metre ile 100 metre arasinda balon s�slemesi dekoru ; 6.5 USD ( metresi )

101 metre ile 200 metre arasinda balon s�sleme dekorasyon ; 6 USD ( metresi )

201 metre ile 500 metre arasinda balon s�slemesi dekorasyonu  ; 5.5 USD ( metresi )

501 metre ve �st� balon s�slemesi dekor islemleri  ; 5 USD ( metresi )

U�an balon fiyatland�rmas� ( Nakliye ve kdv hari�tir )

1 ILE 100 ARASINDA U�AN BALON FIYATI ; 2 USD ( Adet )

101 ILE 250 ARASINDA U�AN BALON FIYATI ; 1.90 USD ( Adet )

251 ILE 500 ARASI U�AN BALON FIYATI ; 1.80 USD ( Adet )

501 ILE 1000 ARASI U�AN BALON FIYATI ; 1.50 USD ( Adet )

BASKILI BALON F�YATLARI ; ( Nakliye ve kdv hari�tir )

Bask�l� balonlar asa��daki ve daha farkl� renklerdeki balonlar�n �zerine firma logosu , resim , �irket amplemi ve her t�rl� �ekil yerle�tirilebilmektedir. Ayr�ca bask�l� balon fiyatlar� 1000 adet balon i�in verilmektedir. Bask� ve matbaa ile ilgili oldu�u i�in asgari en az 1000 adet balon sipari�i al�nmaktad�r.

1.ci kalite , kolay patlamayan , Tek y�z 1. ci s�n�f 1 renk bask�l� balon fiyat�m�z 100 USD

1. ci kalite , kolay patlamayan , Tek y�z 1. ci s�n�f 2 renk  bask�l� balon fiyat�m�z 145 USD

1.ci kalite , kolay patlamayan , 1.ci s�n�f �ift tarafl� tek renk bask�l� balon fiyat�m�z ; 170 USD

Farkl� kombinasyonlar i�in renk say�s� ve tek y�z �ift y�z fiyatland�rmalar� i�in sol taraftaki men�lerden balon s�sleme linkimizden fiyatland�rma yaparak online olarak ger�ekle�tirebilirsiniz.

Ankara Japon Feneri Sat��� telefon irtibat numaralar�

0 850 885 27 95   &   0 - 312 - 3195868   3201714   &   3195868

  E mail ; [email protected]

ANKARA U�AN BALON , PART� MALZEMES� SATI� ADRES TAR�F�M�Z ;

Ankara Japon Feneri Sat��� ucuz baloncu

Adres ;G�kku�a�� mahallesi G�kku�a�� caddesi no 57-A Balgat �ankaya Ankara
Adres tarifi ; Balgat adresimize gelmek i�in 0 850 885 27 95 ve 0 850 885 06 44 telefon numaralar�m�z arayarak konum bilgisi isteyebilir yada adres bilgisi yard�m� alabilirsiniz.

Japon Feneri Sat��� fiyatlar� sat�� yapan yerler

Teslimat �artlar�m�z ?   �deme ve G�venlik Bilgilerimiz ?

ANA SAYFAMIZ  Ankara Japon Feneri Sat��� ve Limon u�an balon organizasyon sitemizden sizlere �zel profesyonel hizmet alabilirsiniz. ::. Bu site Ankara Balon , helyum gaz� , parti malzemesi sipari�i ve Limon �i�ek�ilik organizasyon i�in 2016 y�l�nda yay�n hayat�na verilmi�tir. Sitemizden her t�rl� parti malzemesi �r�n�n� temin edebilirsiniz. Ankara U�an Baloncu sitemize Ho� geldiniz ..::
Design King - Web design services.

Ankara Japon Feneri Sat��� Uluslararas� Balonculuk Web sitemiz en iyi Microsoft Internet Explorer  ile g�r�nt�lenir.
� Copyright 30,07,2016 tarihinde Ankara Limon Organizasyon firmas� ad�na yap�lm��t�r.

Ankara Balonculuk Web Sitemize Ho� geldiniz !
Sizlere, U�an balon , Japon Feneri Sat��� , parti malzemesi sitemiz �zerinden �zenle haz�rlad���m�z y�zlerce �r�n se�ene�imizle en iyi hizmeti vermeyi ama�l�yoruz. Sitemiz �zerinden sevdiklerinize farkl� ve g�rsel u�an balon buketi �r�nleri g�nderebilirsiniz. Sitemiz �zerinden t�m bankalar�n kredi kart� ile al��veri� imkan�m�z vard�r. �ye olmadan sipari� verebilirsiniz. Sistemimizde ya�ayaca��n�z sorunlarda l�tfen telefon numaralar�ndan  destek al�n�z.  Web sitemiz arac�l��� ile Sevdiklerinize g�venli bir altyap� ile 7/24 u�an balon , dilek balonu , parti malzemesi g�nderebilirsiniz.